บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ

วันที่:

ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

- ระบบไฟฟ้าแรงสูง คือระบบที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าเกินกว่า 1000 โวลต์ขึ้นไป โดยสามารถส่งกระแสไฟฟ้าในระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ คือระบบที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าเไม่เกิน 1000 โวลต์ เป็นระบบที่ทำการแปลงค่าแรงดันเพื่อใช้จ่ายในการใช้งานให้กับภาคครัวเรือนทั่วไป 

การติดตั้งระบบไฟฟ้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยทั่วไประบบไฟฟ้าของภาคครัวเรือนเป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ยกเว้นบางสถานที่หรือบางอุตสาหกรรมที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำควรคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้งานเป็นสำคัญ การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะ ทั้งนี้ระบบไฟฟ้าในแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกัน การติดตั้งระบบไฟฟ้าจึงต้องการออกแบบ คำนวณ ขออนุญาตดำเนินการ และติดตั้งตามหลัก เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าในแต่ละภาคส่วนได้ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะ ปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพ


บริษัท เอเซีย พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษารายปี และบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังรับออกแบบและติดตั้งระบบรางจ่ายไฟ ระบบป้องกันไฟไหม้ ระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี

 

สนใจติดต่อได้ที่ 
บริษัท เอเซีย พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด 
asiapower.brand.co.th 
https://www.asiapower.co.th 


 

74
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag